Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

در جستجوی علت مرگ داستانگوی زندگی؛ معمای بیماری عباس کیارستمی همچنان بی پاسخ مانده

عباس کیارستمی، فیلمساز ایرانی، به سادگی داستان فیلم هایش شهره بود. گرچه زیر پوست سادگی، لایه های پیچیده ای از معضلات اجتماعی وجود داشت. داستان بیماری و مرگ او به سادگی گزارش شد اما آنهم به معمایی پیچیده تبدیل شده.
عباس کیارستمی، فیلمساز ایرانی، به سادگی داستان فیلم هایش شهره بود. گرچه زیر پوست سادگی، لایه های پیچیده ای از معضلات اجتماعی وجود داشت. داستان بیماری و مرگ او به سادگی گزارش شد اما آنهم به معمایی پیچیده تبدیل شده.