Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه‌های تهران، تعطیل پر دردسر، آتش سوزی و مرگ سینماگر

روزنامه‌های اول هفته تهران، شنبه ۱۹ تیر در صفحات اول خود از تعطیلی پر دردسر هزاران خانواده در تعطیلات آخر هفته گزارش ها داده و در عکس‌های خود نشان داده‌اند که آنان چگونه چندین ساعت سرگردان بوده اند.
روزنامه‌های اول هفته تهران، شنبه ۱۹ تیر در صفحات اول خود از تعطیلی پر دردسر هزاران خانواده در تعطیلات آخر هفته گزارش ها داده و در عکس‌های خود نشان داده‌اند که آنان چگونه چندین ساعت سرگردان بوده اند.