Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

عبدالستار ایدهی، خیر و نیکوکار پاکستانی درگذشت

عبدالستار ایدهی، خیر و نیکوکار پاکستانی که زندگی خود را وقف فقرا کرده بود در سن ۸۸ سالگی درگذشت. خانواده آقای ایدهی گفته‌اند که در او یک مرکز پزشکی در کراچی درگذشت.
عبدالستار ایدهی، خیر و نیکوکار پاکستانی که زندگی خود را وقف فقرا کرده بود در سن ۸۸ سالگی درگذشت. خانواده آقای ایدهی گفته‌اند که در او یک مرکز پزشکی در کراچی درگذشت.