Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

وزیر رفاه دولت اول محمود احمدی نژاد: باعث و بانی فتنه ۸۸ خود احمدی نژاد بود

پرویز کاظمی که حدود ۱۰ ماه در دولت اول محمود احمدی نژاد وزیر بوده از گفت‌‌و‌‌گو با علی لاریجانی برای جلوگیری از دور دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در سال ۱۳۸۸ خبر داده و با طرح انتقادی از رئیس جمهور پیشین گفته “او خودش باعث و بانی فتنه ۸۸ بود.”
پرویز کاظمی که حدود ۱۰ ماه در دولت اول محمود احمدی نژاد وزیر بوده از گفت‌‌و‌‌گو با علی لاریجانی برای جلوگیری از دور دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در سال ۱۳۸۸ خبر داده و با طرح انتقادی از رئیس جمهور پیشین گفته “او خودش باعث و بانی فتنه ۸۸ بود.”