Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پیکر حسین انوری از فرماندهان جهادی افغانستان در کابل به خاک سپرده شد

پیکر حسین انوری، مشاور رئیس جمهوری افغانستان، وزیر پیشین زراعت و والی سابق ولایت‌های کابل و هرات که در سن ۶۰ سالگی به دلیل بیماری جگر در کشور هند در درگذشته بود، امروز در منطقه دارالامان در غرب کابل به خاک سپرده شد.
پیکر حسین انوری، مشاور رئیس جمهوری افغانستان، وزیر پیشین زراعت و والی سابق ولایت‌های کابل و هرات که در سن ۶۰ سالگی به دلیل بیماری جگر در کشور هند در درگذشته بود، امروز در منطقه دارالامان در غرب کابل به خاک سپرده شد.