Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آتش‌سوزی در یک برج تجاری در مشهد مهار شد

برج سلمان در یکی از خیابان‌های اصلی شهر مشهد امروز یک شنبه ۲۰ تیرماه بعلت اتصالی شبکه برق دچار آتش سوزی شد و بنا بر آخرین خبرها این آتش‌سوزی مهار شده است.
برج سلمان در یکی از خیابان‌های اصلی شهر مشهد امروز یک شنبه ۲۰ تیرماه بعلت اتصالی شبکه برق دچار آتش سوزی شد و بنا بر آخرین خبرها این آتش‌سوزی مهار شده است.