Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سفر غیرمنتظره وزیر دفاع آمریکا به عراق؛ ایجاد پایگاهی برای عملیات موصل

اشتون کارتر٬ وزیر دفاع آمریکا دو روز پس از بازپس‌گیری پایگاه قیاره از داعش٬ در دیداری غیرمنتظره وارد پایتخت عراق شد. گزارش شده که پایگاه قیاره قرار است در جنوب موصل به مرکز فرماندهی عملیات بازپس‌گیری موصل تبدیل شود.
اشتون کارتر٬ وزیر دفاع آمریکا دو روز پس از بازپس‌گیری پایگاه قیاره از داعش٬ در دیداری غیرمنتظره وارد پایتخت عراق شد. گزارش شده که پایگاه قیاره قرار است در جنوب موصل به مرکز فرماندهی عملیات بازپس‌گیری موصل تبدیل شود.