Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تغییرات اخیر در فرماندهان نظامی ایران؛ اهمیت قرارگاه خاتم در چیست؟

انتصابات و جابجایی‌های اخیر در رأس مهم‍ترین نهادهای نظامی ایران این سئوال را مطرح کرده که هدف آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران و فرمانده کل نیروهای مسلح از این تغییرات چه بوده است.
انتصابات و جابجایی‌های اخیر در رأس مهم‍ترین نهادهای نظامی ایران این سئوال را مطرح کرده که هدف آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران و فرمانده کل نیروهای مسلح از این تغییرات چه بوده است.