Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نخست‌وزیر جدید بریتانیا، ایران، مریم رجوی و اسرائیل

ترزا می، نخست‌وزیر جدید بریتانیا در شش سالی که وزیر کشور بریتانیا بود و از این نظر رکورددار تصدی این سمت در تاریخ بریتانیا شد، مستقیما درگیر مسائل و موضوعات ایران نبود، اما در چند سال گذشته دست کم سه بار نام او در رابطه با ایران مطرح شده است.
ترزا می، نخست‌وزیر جدید بریتانیا در شش سالی که وزیر کشور بریتانیا بود و از این نظر رکورددار تصدی این سمت در تاریخ بریتانیا شد، مستقیما درگیر مسائل و موضوعات ایران نبود، اما در چند سال گذشته دست کم سه بار نام او در رابطه با ایران مطرح شده است.