Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بوریس جانسون وزیر جدید امور خارجه بریتانیا شد

ترزا می نخست وزیر جدید بریتانیا، بوریس جانسون شهردار سابق لندن را به عنوان وزیر جدید امور خارجه جدید این کشور منصوب کرد. آقای جانسون، از خبرسازترین سیاستمداران طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده است.
ترزا می نخست وزیر جدید بریتانیا، بوریس جانسون شهردار سابق لندن را به عنوان وزیر جدید امور خارجه جدید این کشور منصوب کرد. آقای جانسون، از خبرسازترین سیاستمداران طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده است.