Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

داعش مرگ عمر شیشانی را تایید کرد

چند ماه پس از آنکه آمریکا خبر داد عمر الشیشانی، از رهبران مهم گروه داعش را هدف گرفته است، گروه موسوم به دولت اسلامی مرگ او را تایید کرده است. داعش می گوید او چند پست مهم از جمله “وزیر جنگ” داشت.
چند ماه پس از آنکه آمریکا خبر داد عمر الشیشانی، از رهبران مهم گروه داعش را هدف گرفته است، گروه موسوم به دولت اسلامی مرگ او را تایید کرده است. داعش می گوید او چند پست مهم از جمله “وزیر جنگ” داشت.