Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

عفو بین‌الملل: در سرکوب نارضایتی‌ها در مصر، صدها نفر ناپدید شده‌اند

سازمان عفو بین‌الملل مقام های مصر را متهم کرده که برای ارعاب مخالفان و سرکوب نارضایتی‌ها، صدها نفر را شکنجه کرده و باعث ناپدید شدن آنها شده‌اند. به گفته این نهاد، دانشجویان، فعالان سیاسی و معترضان نوجوان بدون اینکه ردی از آنها باقی باشد، ناپدید شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل مقام های مصر را متهم کرده که برای ارعاب مخالفان و سرکوب نارضایتی‌ها، صدها نفر را شکنجه کرده و باعث ناپدید شدن آنها شده‌اند. به گفته این نهاد، دانشجویان، فعالان سیاسی و معترضان نوجوان بدون اینکه ردی از آنها باقی باشد، ناپدید شده‌اند.