Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پسر کیارستمی: شکایت می‌کنیم

احمد کیارستمی پسر بزرگ عباس کیارستمی که ۹ روز پیش درگذشت، اعلام کرد که خانواده این کارگردان معروف ایرانی، از پزشکانی که آنها در درگذشت وی مقصر می‌دانند شکایت قضایی خواهند کرد.
احمد کیارستمی پسر بزرگ عباس کیارستمی که ۹ روز پیش درگذشت، اعلام کرد که خانواده این کارگردان معروف ایرانی، از پزشکانی که آنها در درگذشت وی مقصر می‌دانند شکایت قضایی خواهند کرد.