Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دیده‌بان حقوق بشر: دولت افغانستان در حفاظت از ده‌ها هزار کودک کارگر ناکام مانده است

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش اخیرش از دولت افغانستان انتقاد کرده و گفته که این دولت در نگهداری از زندگی و سلامت ده‌ها هزار کودکی که در شرایط پرخطر کار می‌کنند ناکام مانده است. دست‌کم یک چهارم تمام کودکان کارگر بین ۵ تا ۱۴ سال دارند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش اخیرش از دولت افغانستان انتقاد کرده و گفته که این دولت در نگهداری از زندگی و سلامت ده‌ها هزار کودکی که در شرایط پرخطر کار می‌کنند ناکام مانده است. دست‌کم یک چهارم تمام کودکان کارگر بین ۵ تا ۱۴ سال دارند.