Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه‌های تهران: از تحولات سیاسی در بریتانیا تا تغییرات مدیریتی در تهران

روزنامه‌های ایران در روز پنجشنبه ٢٤ تیر ١٣٩٥، به تحولات سیاسی در بریتانیا و تغییرات مدیریتی در دولت حسن روحانی توجه بیشتری نشان داده‌اند، مباحث یک سالگی برجام هم از موضوعاتی است که مخالفان و موافقان همچنان به طرح آن اقدام کرده‌اند.
روزنامه‌های ایران در روز پنجشنبه ٢٤ تیر ١٣٩٥، به تحولات سیاسی در بریتانیا و تغییرات مدیریتی در دولت حسن روحانی توجه بیشتری نشان داده‌اند، مباحث یک سالگی برجام هم از موضوعاتی است که مخالفان و موافقان همچنان به طرح آن اقدام کرده‌اند.