Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

شاهد عينی (۱۵): آنگلا مرکل از زبان دوست و هم‌کلاسیش

شاهد عینی، عنوان رشته‌برنامه‌ای است که در بخش جهانی بی‌بی‌سی پخش می‌شود و ما هم پنج‌شنبه‌ها بخش هایی از آن را برای شما پخش می‌کنیم.
شاهد عینی، عنوان رشته‌برنامه‌ای است که در بخش جهانی بی‌بی‌سی پخش می‌شود و ما هم پنج‌شنبه‌ها بخش هایی از آن را برای شما پخش می‌کنیم.