Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بادهای ۱۲۰ روزه سیستان ‘۴۰۰ روستا را دفن کرد’

گزارشها از ایران حاکی است که با گذشت بیش از دو روز از شروع “بادهای ۱۲۰ روزه سیستان” که استان سیستان و بلوچستان در شرق ایران را در نوردید، “۴۰۰ روستا در اثر این طوفان دفن شده و بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر به بیمارستان” منتقل شدند.
گزارشها از ایران حاکی است که با گذشت بیش از دو روز از شروع “بادهای ۱۲۰ روزه سیستان” که استان سیستان و بلوچستان در شرق ایران را در نوردید، “۴۰۰ روستا در اثر این طوفان دفن شده و بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر به بیمارستان” منتقل شدند.