Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پلیس آلمان عامل حمله با تبر در یک قطار را کشت

مقام های آلمانی می گویند که یک پناهنده جوان افغان ۴ نفر را در قطاری در جنوب این کشور با تبر و چاقو زخمی کرده و بعد به ضرب گلوله پلیس کشته شده است.
مقام های آلمانی می گویند که یک پناهنده جوان افغان ۴ نفر را در قطاری در جنوب این کشور با تبر و چاقو زخمی کرده و بعد به ضرب گلوله پلیس کشته شده است.