Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

خطر خاموشی برق در ایران و وضعیت انرژی تجدیدپذیر

حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی ایران، به شهروندان هشدار داد که اگر در مصرف برق صرفه‌جویی نکنند، با خاموشی برق مواجه خواهند شد. گفتگو با حامد بهشتی.
حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی ایران، به شهروندان هشدار داد که اگر در مصرف برق صرفه‌جویی نکنند، با خاموشی برق مواجه خواهند شد. گفتگو با حامد بهشتی.