Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

کودتای نافرجام ترکیه: چگونه موبایل، تانک را شکست داد؟

چند ساعت پس از شروع کودتای نافرجام ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه با ایستادگی در برابر عوامل کودتا، از طرفدارانش خواست تا به خیابان‌ها بریزند و با شورشیان مقابله کنند.
چند ساعت پس از شروع کودتای نافرجام ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه با ایستادگی در برابر عوامل کودتا، از طرفدارانش خواست تا به خیابان‌ها بریزند و با شورشیان مقابله کنند.