Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اعتراضات ضد دولتی در چین بعد از جاری شدن سیل

مقام‌های چین می‌گویند سیل در شمال و مرکز این کشور باعث مرگ دست کم ۱۵۰ نفر شده و هزاران خانواده را بی‌خانمان کرده است. روستاییان می‌گویند به آنها هشدار داده نشده بود و امدادرسانی هم ‘مطلوب’ نیست.
مقام‌های چین می‌گویند سیل در شمال و مرکز این کشور باعث مرگ دست کم ۱۵۰ نفر شده و هزاران خانواده را بی‌خانمان کرده است. روستاییان می‌گویند به آنها هشدار داده نشده بود و امدادرسانی هم ‘مطلوب’ نیست.