Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آیا مردم در ایران نیاز به خوردن قرص ویتامین دی دارند؟

در روزهای گذشته در بریتانیا به عموم مردم توصیه شد که مصرف ویتامین دی مکمل را در پاییز و زمستان مد نظر قرار دهند. اما ایران ار نعمت آفتاب به وفور بهره‌مند است، آیا مردم ایران هم برای جلوگیری از کمبود ویتامین دی نیاز به مصرف خوراکی یا تزریقی آن دارند؟
در روزهای گذشته در بریتانیا به عموم مردم توصیه شد که مصرف ویتامین دی مکمل را در پاییز و زمستان مد نظر قرار دهند. اما ایران ار نعمت آفتاب به وفور بهره‌مند است، آیا مردم ایران هم برای جلوگیری از کمبود ویتامین دی نیاز به مصرف خوراکی یا تزریقی آن دارند؟