Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

رئیس کمیته حزب دموکرات در پی افشای ای‌میل های داخلی استعفا می دهد

رئيس کمیته حزب دموکرات آمریکا در آستانه گردهمایی ملی برای تایید نامزدی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری می گوید در ارتباط با جنجال ناشی از ای‌میل های درز کرده داخلی حزب استعفا خواهد داد.
رئيس کمیته حزب دموکرات آمریکا در آستانه گردهمایی ملی برای تایید نامزدی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری می گوید در ارتباط با جنجال ناشی از ای‌میل های درز کرده داخلی حزب استعفا خواهد داد.