Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مردان ایرانی بیشترین افزایش طول قد را در دنیا در صد سال اخیر داشته‌اند

بر اساس تحقیقی که به سرپرستی پروفسور مجید عزتی استاد امپریل کالج اندن انجام و در نشریه ای‌لایف منتشر شده مردان ایرانی بین سال‌های ۱۹۱۴ تا ۲۰۱۴ به طور متوسط ۱۶.۵ سانتی‌متر افزایش قد داشته‌اند.
بر اساس تحقیقی که به سرپرستی پروفسور مجید عزتی استاد امپریل کالج اندن انجام و در نشریه ای‌لایف منتشر شده مردان ایرانی بین سال‌های ۱۹۱۴ تا ۲۰۱۴ به طور متوسط ۱۶.۵ سانتی‌متر افزایش قد داشته‌اند.