Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

عامل سوءقصد به ریگان پس از ۳۵ سال آزاد می‌شود

مردی که به جان رونالد ریگان، رییس جمهوری پیشین آمریکا سوء قصد کرد، از بیمارستان بیماران روانی در واشنگتن مرخص خواهد شد.
مردی که به جان رونالد ریگان، رییس جمهوری پیشین آمریکا سوء قصد کرد، از بیمارستان بیماران روانی در واشنگتن مرخص خواهد شد.