Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دو مظنون حملات پاریس از اتریش به فرانسه ارجاع شدند

دو نفر از کسانی که گمان می‌رود ‘هم‌دست’ عاملان حملات خونین سال گذشته در پاریس بوده‌اند، به مقام‌های فرانسوی تحویل داده شده‌اند. این دو نفر که یکی الجزایری و دیگری شهروند پاکستان است چند ماه پیش در اتریش بازداشت شده بودند.
دو نفر از کسانی که گمان می‌رود ‘هم‌دست’ عاملان حملات خونین سال گذشته در پاریس بوده‌اند، به مقام‌های فرانسوی تحویل داده شده‌اند. این دو نفر که یکی الجزایری و دیگری شهروند پاکستان است چند ماه پیش در اتریش بازداشت شده بودند.