Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

استقبال از بازداشت پزشک مصری که دختران را ختنه می‌کرد

فعالان اجتماعی و حقوق بشری در مصر نسبت به دستگیری دکتر رسلان فضل ابراز خرسندی کرده‌اند. این پزشک مصری پیش‌تر در ارتباط با مرگ سهیر البطاء، دختر نوجوانی که به واسطه عمل ختنه جان سپرد دادگاهی شده بود.
فعالان اجتماعی و حقوق بشری در مصر نسبت به دستگیری دکتر رسلان فضل ابراز خرسندی کرده‌اند. این پزشک مصری پیش‌تر در ارتباط با مرگ سهیر البطاء، دختر نوجوانی که به واسطه عمل ختنه جان سپرد دادگاهی شده بود.