Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ده‌ها خانواده از طریق گذرگاه‌های امن از شهر حلب ‘خارج شدند’

رسانه های دولتی سوریه از خروج ده‌ها خانواده از مناطق شرقی حلب از طریق گذرگاه‌های امن انسانی خبر داده‌‌اند. این رسانه‌ها تصاویر این خانواده‌ها را در حالی که سوار اتوبوس‌ می‌شوند، نشان داده‌اند. قرار است این افراد به پناهگاه‌های موقتی منتقل شوند.
رسانه های دولتی سوریه از خروج ده‌ها خانواده از مناطق شرقی حلب از طریق گذرگاه‌های امن انسانی خبر داده‌‌اند. این رسانه‌ها تصاویر این خانواده‌ها را در حالی که سوار اتوبوس‌ می‌شوند، نشان داده‌اند. قرار است این افراد به پناهگاه‌های موقتی منتقل شوند.