آمریکا به مواضع داعش در لیبی حمله هوایی کرد

پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، می‌گوید به درخواست دولت لیبی به مواضع گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) در شهر سرت حمله هوایی کرده است. این نخستین حمله هوایی آمریکا با هماهنگی دولت وفاق ملی لیبی در این کشور بوده است.