انتخابات آمریکا: رای‌دهندگان سیاه‌پوست به چه کسی رای می‌دهند؟

در سال ۲۰۰۸، اوباما الهام بخش شمار بی‌سابقه ای از رأی دهندگان سیاه‌پوست شد تا در یک انتخابات تاریخی شرکت کنند. شمار رأی دهندگان ۱۸ تا ۴۴ ساله آمریکایی آفریقایی تبار، از هر گروه قومی دیگری بیشتر بود.