Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

وقوع درگیری های شدید در شهر حلب سوریه

با عملیات تهاجمی شورشیان برای شکستن بخشی از محاصره نیروهای دولتی بر حلب، نبردهای شدیدی در اطراف این شهر سوریه گزارش می شود. ارتش با پشتیبانی جنگنده های روس تلاش داشته مانع عملیات شورشیان شود.
با عملیات تهاجمی شورشیان برای شکستن بخشی از محاصره نیروهای دولتی بر حلب، نبردهای شدیدی در اطراف این شهر سوریه گزارش می شود. ارتش با پشتیبانی جنگنده های روس تلاش داشته مانع عملیات شورشیان شود.