Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بازی پوکمان‌گو در خرابه های سوریه

یکی از فعالان سوری برای جلب افکار عمومی دست به ابتکار تازه ای زده است. مصطفی جانو بازی پوکمان گو را به خرابه های شهرهای سوریه برده است.
یکی از فعالان سوری برای جلب افکار عمومی دست به ابتکار تازه ای زده است. مصطفی جانو بازی پوکمان گو را به خرابه های شهرهای سوریه برده است.