Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

شهر منبج در سوریه ‘تقریبا به طور کامل از تصرف داعش خارج شد’

گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گزارش کرده که نیروهای مورد حمایت ائتلاف به رهبری آمریکا در شمال سوریه شهر منبج را “تقریبا به طور کامل به کنترل خود در آوردند.” این شهر در کنترل گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) قرار داشت.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گزارش کرده که نیروهای مورد حمایت ائتلاف به رهبری آمریکا در شمال سوریه شهر منبج را “تقریبا به طور کامل به کنترل خود در آوردند.” این شهر در کنترل گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) قرار داشت.