Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

چند سناتور افغان: دادن دو سند هویت به شهروندان خلاف قانون است

پس از اعلام توزیع شناسنامه‌های ملی به همراه برگه حاوی اطلاعات مفصل از جمله قومیت و درج واژه ‘افغان’، شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان از این طرح انتقاد کرده‌اند.
پس از اعلام توزیع شناسنامه‌های ملی به همراه برگه حاوی اطلاعات مفصل از جمله قومیت و درج واژه ‘افغان’، شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان از این طرح انتقاد کرده‌اند.