Categories
سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آغاز فصل نوینی در همکاری های مشترک ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان

نشست روسای جمهوری اسلامی ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان عصر دوشنبه در باکو آغاز شد؛ نشستی که می تواند فصل نوینی را در همکاری های مشترک سه کشور بگشاید.
نشست روسای جمهوری اسلامی ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان عصر دوشنبه در باکو آغاز شد؛ نشستی که می تواند فصل نوینی را در همکاری های مشترک سه کشور بگشاید.