Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

خودداری وزارت دفاع بریتانیا از توضیح در مورد تصاویر نیروهای ویژه ارتش در سوریه

بی بی سی تصاویری را به دست آورده که از حضور نیروهای ویژه ارتش بریتانیا در سوریه حکایت دارند. مقام های وزارت دفاع بریتانیا، بعد از مشاهده این تصاویرگفته اند که در مورد عملیات نیروهای ویژه اظهارنظر نخواهند کرد.
بی بی سی تصاویری را به دست آورده که از حضور نیروهای ویژه ارتش بریتانیا در سوریه حکایت دارند. مقام های وزارت دفاع بریتانیا، بعد از مشاهده این تصاویرگفته اند که در مورد عملیات نیروهای ویژه اظهارنظر نخواهند کرد.