Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مدیرمسئول ۹ دی از ‘رفع توقیف’ این هفته‌نامه برای چهارمین بار خبر داد

حمید رسایی مدیر مسئول ۹ دی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که قوه قضاییه ایران برای چهارمین بار، این نشریه را پس از توقیف از سوی هیات نظارت بر مطبوعات رفع توقیف کرده است. هفته نامه ۹ دی در سه سال گذشته، از منتقدان سرسخت دولت حسن روحانی بوده است.
حمید رسایی مدیر مسئول ۹ دی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که قوه قضاییه ایران برای چهارمین بار، این نشریه را پس از توقیف از سوی هیات نظارت بر مطبوعات رفع توقیف کرده است. هفته نامه ۹ دی در سه سال گذشته، از منتقدان سرسخت دولت حسن روحانی بوده است.