Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آمریکا: مدارک ترکیه برای استرداد گولن را دریافت کرده‌ایم

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید ترکیه مدارک متعددی در ارتباط با استرداد فتح‌الله گولن به واشنگتن فرستاده است. وزارت خارجه آمریکا تایید کرده در حال بررسی این مدارک است اما تصمیمی در این باره نگرفته است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید ترکیه مدارک متعددی در ارتباط با استرداد فتح‌الله گولن به واشنگتن فرستاده است. وزارت خارجه آمریکا تایید کرده در حال بررسی این مدارک است اما تصمیمی در این باره نگرفته است.