Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

‘اعضای تیم انتحاری داعش’ در درگیری در کرمانشاه کشته شدند

در پی شنیده شدن صدای درگیری و انفجار در یکی از محله‌های شهر کرمانشاه، مقامات محلی گفته‌اند که اعضای “یک تیم انتحاری” وابسته به گروه داعش که برای انجام خرابکاری در نقاط مختلف ایران وارد این استان شده بودند در درگیری با ماموران دولتی کشته شده‌اند.
در پی شنیده شدن صدای درگیری و انفجار در یکی از محله‌های شهر کرمانشاه، مقامات محلی گفته‌اند که اعضای “یک تیم انتحاری” وابسته به گروه داعش که برای انجام خرابکاری در نقاط مختلف ایران وارد این استان شده بودند در درگیری با ماموران دولتی کشته شده‌اند.