Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ده ها نفر در سانحه قطار در فرانسه مجروح شدند

ده ها نفر در جنوب فرانسه در اثر برخورد یک قطار مسافربری به درختی که در پی توفان روی ریل افتاده بود مجروح شده اند که حال ۸ نفر آنها وخیم است. شاهدان عینی گفتند که یک مسافر در اثر شدت برخورد از پنجره قطار بیرون پرت شد.
ده ها نفر در جنوب فرانسه در اثر برخورد یک قطار مسافربری به درختی که در پی توفان روی ریل افتاده بود مجروح شده اند که حال ۸ نفر آنها وخیم است. شاهدان عینی گفتند که یک مسافر در اثر شدت برخورد از پنجره قطار بیرون پرت شد.