Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

قاضی از دو شناگر آمریکایی خواست خاک برزیل را ترک نکنند

یک قاضی برزیلی به دو شناگر آمریکایی برنده مدال طلا دستور داده برای تحقیقات قضایی فعلا در خاک برزیل بمانند. پلیس برزیل می‌گوید این دو ورزشکار آمریکایی در مورد جیب‌بری از آنها اظهارات متناقضی کرده‌اند و گفته‌هایشان با تصاویر دوربین‌های شهری همخوانی ندارد.
یک قاضی برزیلی به دو شناگر آمریکایی برنده مدال طلا دستور داده برای تحقیقات قضایی فعلا در خاک برزیل بمانند. پلیس برزیل می‌گوید این دو ورزشکار آمریکایی در مورد جیب‌بری از آنها اظهارات متناقضی کرده‌اند و گفته‌هایشان با تصاویر دوربین‌های شهری همخوانی ندارد.