Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

قصه دختری دو ساله از حلب که قربانی بمب حاوی گاز کلر بود

تحقیقات سازمان ملل متحد نشان می دهد هفته گذشته در مناطق تحت کنترل مخالفان در حلب بمب های حاوی گاز کلر ریخته شده است. مخالفان می‌گویند چهار نفر کشته و بسیاری مصدوم شد‌ه‌اند.
تحقیقات سازمان ملل متحد نشان می دهد هفته گذشته در مناطق تحت کنترل مخالفان در حلب بمب های حاوی گاز کلر ریخته شده است. مخالفان می‌گویند چهار نفر کشته و بسیاری مصدوم شد‌ه‌اند.