Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

هشت مجری زن مصری ‘یک ماه مهلت دارند لاغر شوند’

شبکه دولتی مصر هشت تن از مجریان زن را موقتا برکنار کرده و به آنها یک ماه فرصت داده است تا رژیم بگیرند.
شبکه دولتی مصر هشت تن از مجریان زن را موقتا برکنار کرده و به آنها یک ماه فرصت داده است تا رژیم بگیرند.