Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آیا پرداخت وجوه نقد آمریکا به ایران در گرو آزادی زندانیان بود؟

به گزارش وال استریت ژورنال، هواپیمای حامل وجوه نقد تنها پس از تأیید آزادی زندانیان آمریکایی به مقصد تهران پرواز کرده است. گفتگو با کامبیز فتاحی.
به گزارش وال استریت ژورنال، هواپیمای حامل وجوه نقد تنها پس از تأیید آزادی زندانیان آمریکایی به مقصد تهران پرواز کرده است. گفتگو با کامبیز فتاحی.