Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

هفته دوم المپیک ریو؛ نظرات شما

شما عملکرد نمایندگان ایران در هفته دوم المپیک ریو را چطور ارزیابی می‌کنید؟ دلایل موفقیت و شکست ورزشکاران ایران در ریو را در چه می‌دانید؟ عملکرد تیم‌های خبری ایرانی در ریو چگونه است؟ نظرتان درباره حضور هواداران ایرانی در ریو و شبکه‌های اجتماعی چیست؟
شما عملکرد نمایندگان ایران در هفته دوم المپیک ریو را چطور ارزیابی می‌کنید؟ دلایل موفقیت و شکست ورزشکاران ایران در ریو را در چه می‌دانید؟ عملکرد تیم‌های خبری ایرانی در ریو چگونه است؟ نظرتان درباره حضور هواداران ایرانی در ریو و شبکه‌های اجتماعی چیست؟