دانشگاه آمریکایی کابل یک هفته پس از حمله بازگشایی می‌شود

در کابل، مقدمات برای بازشدن دوباره دانشگاه امریکایی فراهم می شود. این دانشگاه هفته گذشته هدف حمله چند مهاجم انتحاری قرار گرفت و دستکم شانزده نفر از جمله هشت دانشجو کشته شدند.