دولت آمریکا گزارش ‘معافیت‌‌های محرمانه’ برای ایران را رد کرد

وزارت خارجه آمریکا نتیجه گیری های “موسسه علوم و امنیت بین‌المللی” که ادعا کرد ایران به طور محرمانه از معافیت هایی در ارتباط با محدودیت های اعمال شده بر برنامه اتمی براساس برجام برخوردار شده را رد کرده است.