پناهجویان در بایرن آلمان دیگر حق انتخاب محل زندگی خود را ندارند

بر اساس قانون تازه‎ای که در ایالت بایرن آلمان وضع شده است، پناهجویان از این پس نمی‎توانند محل زندگی خود را انتخاب کنند و این مقامات هستند که محل جدید سکونت آنها را تعیین می‎کنند.