با تحریم مسیحیان گرجستان، پاپ در ورزشگاه نیمه‌خالی تفلیس دعا خواند

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان که به گرجستان سفر کرده، پس از آن که کلیسای ارتدکس این کشور پیروانش را از حضور در مراسم عشای ربانی بر حذر داشت، در ورزشگاه نیمه خالی تفلیس دعا خواند.