تظاهرات بزرگ مخالفان و موافقان در ونزوئلا

صدها هزار تظاهرکننده موافق و مخالف دولت ونزوئلا در کاراکاس پایتخت این کشور راهپیمایی کرده اند. رهبران مخالفان گفتند که تظاهرات آنها حداقل یک میلیون نفر را به خود جلب کرده است.